گالری و نمومه کار

بخش محدودی از حوزه و نمونه کارهای انجام شده

گالری جراحی

انواع جراحی زیبایی با بهره مندی از آخرین تکنولوژی و پیشرفته ترین تجهیزات با بهره مندی از آخرین تکنولوژی و پیشرفته ترین تجهیزات بازو –...

مشاهده

اتاق عمل زیبایی

در اتاق عمل تمونه هایی از تصاویر و امکانات اتاق عمل جراحی http://new.drlaal.com/wp-content/uploads/2020/04/DrLaal_OR_10.mp4

مشاهده

روایت زیبایی

روایت زیبایی بیان مفاهیم در قالب عکس و کلیپ http://new.drlaal.com/wp-content/uploads/2020/09/Ripl_Video-d2dab37d-dd9b-4137-b63f-0179c8613e95.mp4

مشاهده
اسکرول به بالا